Letnji kurs srpskog kao stranog jezika

Letnji kurs srpskog kao stranog počinje 27. jula 2009. godine i traje do 15. avgusta 2009. godine. Prijava kandidata do 30. juna 2009. godine.