Program rada za školsku 2008/09. godinu

Nastava za školsku 2008/09. godinu će početi u 10 časova u učionici 124.

Nastava će biti organizovana u tri nivoa.

  • Za početnu grupu (A1-A2) nastava je svakog radnog dana od ponedeljka do petka u terminu od 09:30 do 12 časova.
  • Za srednju grupu (B1-B2) nastava je tri puta nedeljno - utorkom, četvrtkom i petkom od 12:15 do 14:30.
  • Za višu grupu (C1) nastava je tri puta nedeljno ponedeljkom, sredom i petkom od 12:15 do 14:30.

Raspored predavanja


  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. grupa 9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:30-12 9:45-11.15
Predavač Nebojša Marinković Vesna Lompar Zona Mrkalj Vesna Krajišnik Vesna Krajišnik
2. grupa   12:15-14:30   12:15-14:30 12:30-14:30
Predavač   Vesna Lompar   Vesna Krajišnik Zorica Nestorović
3. grupa 12:15-14:30   12:15-14:30   12:15-14:30
Predavač Nebojša Marinković   Nebojša Marinković   Zorica Nestorović