Први светски рат у култури и библиографији


од 26. до 28. септембра 2014. године

    

First World War in Culture and Bibliography


from 26th to 28th September 2014.


Позивно писмоInvitation letter


Образац пријаве


Application form