Filološki fakultet

Katedra za albanologiju


POREKLO ALBANSKOG JEZIKA

U relevantnoj naučnoj literaturi dominira pet hipoteza o poreklu albanskog jezika:


(1) Ilirska hipoteza -> 1774: Hans Tunman (Hans Erick Thunmann), 1811: Martin Lik (Martin Leake), 1854: Johan fon Han (Johannas Georges von Hahn), 1861: Franc Miklošič (Franz Miklosich), 1882: Gustav Majer (Gustav Meyer), 1894: Holger Pedersen, 1960: Ećrem Čabej (Eqrem Çabej), 1973: Vaclav Cimohovski (Waclaw Cimochowski) i dr. Poznati ilirog Hans Krae (Hans Krahe), koji je 1925. zastupao ovu hipotezu, koju je u kasnijim radovima doveo u pitanje.


(2) Tračka hipoteza -> 1891: Karl Paul (Carl Pauli), 1893: Vilhelm Tomašek (Wlhelm Tomaschek), 1898: Herman Hirt (Hermann Hirt), 1921: Maks Fasmer (Max Vasmer), 1927: Gustav Vajgand (Gustaw Weigand), 1938: Julius Pokorni (Julius Pokorny), 1954: Henrik Barić, 1957: Dimitar Dečev, 1960: Ivan Popović, 1994: Gotfrid Šram (Gottfried Schramm) i dr.


(3) Ilirsko-tračka hipoteza -> 1911: Norbert Jokl (Norbert Jokl), 1925: Pol Krečmer (Paul Kretschmer), 1940: Vitore Pisani (Vittore Pisani), 1950: Milan Budimir, 1988: Rolf Ködderitzsch i dr.


(4) Dako-mezijska hipoteza -> 1960: Vladimir Georgiev.


(5) Hipoteza o samosvojnom razvoju -> 1964: Valter Porcig (Walter Porzig), 1966: Erik P. Hemp (E. P. Hamp), 1987: Agnesa Desnickaja i dr.

Više možete pročitati u članku sastavljenom od delova rada lektorke Nailje Malja Imami