Filološki fakultet

Katedra za albanologijuLISTA PREDMETA ZA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA – MASTER 2012/2013


  • Stilistika albanskog jezika - * Dhimitër Bello/ Naile Mala- Imami
  • Specijalni kurs iz albanskog jezika – Naile Mala – Imami
  • Istorija albanske kulture – prof dr Persida Asllani
  • Leksikologija albanskog jezika – mr Merima Krijezi
  • Onomastika albanskog jezika – prof dr Dhimitër Bello

Predavanja će biti održana samo u slučaju ako se za određeni predmet prijavi više od četiri kandidata. U suprotonom će biti samo konsultacija.


Plan i program katedre 2011/2012 ("Bolonja 2009+")25 Albanski jezik, književnost, kultura
Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
PRVI SEMESTAR
0925011Uvod u albanologiju 1AO203 
0925041Albanska književnost 1NS226
0925021Albanski jezik 1NS113
0925031Savremeni albanski jezik G-1SA17618 -
 Izborna grupa TM1
Izborna grupa AO1
Izborna grupa SA1
TM--6 
AO--3
SA--3- 12
 UKUPNO ESPB NA 1. SEMESTRU:301812

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
DRUGI SEMESTAR
0925012Uvod u albanologiju 2AO203 
0925042Albanska književnost 2NS226
0925022Albanski jezik 2NS113
0925032Savremeni albanski jezik G-2SA17618 -
 Izborna grupa TM2
Izborna grupa AO2
Izborna grupa SA2
TM--6 
AO--3
SA--3- 12
 UKUPNO ESPB NA 2. SEMESTRU:301812

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
TREĆI SEMESTAR
0928013Balkanologija 1AO203 
0925043Albanska književnost 3NS226
0925023Albanski jezik 3NS113
0925033Savremeni albanski jezik G-3SA17618 -
 Izborna grupa AO3
Izborna grupa TM3
Izborna grupa SA3
AO--3 
TM--6
SA--3- 12
 UKUPNO ESPB NA 3. SEMESTRU:301812

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
ČETVRTI SEMESTAR
0928014Balkanologija 2AO203 
0925044Albanska književnost 4NS226
0925024Albanski jezik 4NS113
0925034Savremeni albanski jezik G-4SA17618 -
 Izborna grupa AO4
Izborna grupa TM4
Izborna grupa SA4
AO--3 
TM--6
SA--3- 12
 UKUPNO ESPB NA 4. SEMESTRU:301812

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
PETI SEMESTAR
0925055Istorija albanskog jezika sa dijalektologijom 1TM203 
0925045Albanska književnost 5NS226
0925025Albanski jezik 5NS226
0925075Prevođenje - albanistika 1SA133
0925035Savremeni albanski jezik G-5SA17624 -
 Izborna grupa AO5
Izborna grupa TM5
AO--3 
TM--3- 6
 UKUPNO ESPB NA 5. SEMESTRU:30246

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
ŠESTI SEMESTAR
0925056Istorija albanskog jezika sa dijalektologijom 2TM203 
0925046Albanska književnost 6NS226
0925026Albanski jezik 6NS226
0925076Prevođenje - albanistika 2SA133
0925036Savremeni albanski jezik G-6SA17624 -
 Izborna grupa AO6
Izborna grupa TM6
AO--3 
TM--3- 6
 UKUPNO ESPB NA 6. SEMESTRU:30246

Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
SEDMI SEMESTAR
0925067Metodika nastave albanskog jezika 1NS226 
0925027Albanski jezik 7NS226
0925077Prevođenje - albanistika 3SA133
0925037Savremeni albanski jezik G-7SA17621 -
 Izborna grupa TM7
Izborna grupa AO7
TM--6 
AO--3- 9
 UKUPNO ESPB NA 7. SEMESTRU:30219


Šifra predmetaPredmet ili izborna grupa predmeta Tip predmetaPredavanjaVežbeESPBObaveznih kreditaIzbornih kredita
OSMI SEMESTAR
0925068Metodika nastave albanskog jezika 2NS226 
0925028Albanski jezik 8NS226
0925078Prevođenje - albanistika 8SA133
0925038Savremeni albanski jezik G-8SA17621 -
 Izborna grupa TM8
Izborna grupa AO8
TM--6 
AO--3- 9
 UKUPNO ESPB NA 8. SEMESTRU:30219
 UKUPNO ESPB NA STUDIJAMA:24016278

STUDIJSKI PROGRAM 2008/2009 godine