Filološki fakultet

Katedra za albanologiju


Plan i program katedre 2011/2012 za studije prvog i drugog stepena


Ispitna pitanja


Raspored casova za letnji semestar 2013/2014 godine

Raspored za II ispitni rok

Spisak studenata Savremeni albanski jezik P1 po grupama za ispit


OBAVEŠTENJA


Na oglasnoj tabli istaknut je novi izmenjeni raspored predavanja za letnji semestar

Na oglasnoj tabli istaknuti su rasporedi za I i II ispitni rok.Molimo kolege studente da kojima, iz bilo kojih razloga, nije prošla potvrda o položenom ispitu na e-studentu, da taj ispit obavezno prijave za naredni ispitni rok. Vaša Katedra


Mole se studenti IV godine koji su završili sa svim ispitima da se jave bibliotekaru pre nego što predaju indeks za diplomu. Biblioteka počinje sa radom od 26. avgusta.