Ispiti


Prva godina:
Arapski jezik 1 (P/U)
Uvod u orijentalnu filologiju (P)
Uvod u filozofiju (U)
Uvod u opstu lingvistiku (P) ili Uvod u teoriju knjizevnosti (P)

Druga godina:
Arapski jezik 2 (P/U)
Kulturologija (U)
Strani jezik kao izborni – 4 semestra (P/U)
Socijalna ekologija

Treca godina:
Arapski jezik 3 (P/U)
Arapska knjizevnost 1 (U)
Kulturna istorija Arapa (U)

Cetvrta godina:
Arapski jezik 4
Arapska knjizevnost 2