GRUPA ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Nastavno osoblje za školsku 2011/2012. godinu:

dr Darko Tanasković, redovni profesor, kabinet 310
Osnovi islamske civilizacije 1/2, predavanja,
Arapska književnost 1/2, predavanja
Arapska književnost 2, predavanja
Islam i hrišćanstvo, predavanja
Islamski fundamentalizam, predavanja
Raskoli u islamu, predavanja

dr Andjelka Mitrovic, redovni profesor, kabinet 312
Morfologija arapskog jezika 1/2, predavanja
Morfosintaksa arapskog jezika 1/2 , predavanja
Uvod u orijentalistiku 1/2, predavanja
Fonetika arapskog jezika, predavanja

mr Dragana Đorđević, asistent, kabinet 530
Sintaksa arapskog jezika, vežbe
Teorija prevođenja i prevodilačke tehnike, vežbe
Veština prevođenja, vežbe

mr Ada Šoštarić, asistent, kabinet 312
Uvod u orijentalistiku 1/2
Morfologija arapskog jezika 1/2 , vežbe
Morfosintaksa arapskog jezika 1/2 , vežbe

mr Mejsun Garaibe, asistent, kabinet 312
Arapska književnost 1/2, vežbe
Arapska književnost 2, vežbe
Sirijski dijalekat 1/2 , vežbe

dr Ivana Mali, asistent, kabinet 530
Savremeni arapski jezik
Poslovni arapski jezik i korespondencija
Arapski jezik – Stručna terminologija

Iman Jarić, lektor (Egipat), Kabinet 312
Savremeni arapski jezik G1/2 vežbe
Savremeni arapski jezik G3/4, vežbe
Egipatski dijalekat 1/2 , vežbe

Jelena Racić Berić, asistent, kabinet 312
Savremeni arapski jezik G1/2
Fonetika arapskog jezika, vežbe
Morfologija arapskog jezika 1/2, vežbe

mr Mohamed Bilal, lektor (Maroko), lektorat na V spratu
Savremeni arapski jezik G5/6, lektorske vežbe
Savremeni arapski jezik 4, lektorske vežbe
Islam i hrišćanstvo, vežbe
Magrebski dijalekti 1/2,vežbe

mr Ibrahim Bašar, lektor (Irak), lektorat na V spratu
Savremeni arapski jezik G5/6, lektorske vežbe
Savremeni arapski jezik 4, lektorske vežbe
Kaligrafija, vežbe
Islamska umetnost
Islamska arhitektura
Irački dijalekat 1/2, vežbe

dr Ema Miljković, vanredni profesor, kabinet 312
Osnovi islamske civilizacije, pedavanja

dr Nataša Stanojević, docent
Ekonomska geografija Bliskog Istoka, predavanja

dr Voja Stanimirović, docent
Uvod u islamsko pravo, predavanja

dr Dragan Ćalović, docent
Islamska kaligrafija, predavanja
Islamska umetnost, predavanjaBIBLIOTEKARI
Snezana Gencic
Jelena Anic

Biblioteka se nalazi izmedju prvog i drugog sprata u aneksu nove zgrade (ulaz iz Knez Mihajlove ulice).

Rad sa korisnicima:
svakog radnog dana sem subote 10 – 12 i 14.30 – 17.30.