KATERDA ZA HUNGAROLOGIJU – STUDIJSKA GRUPA 29

 

 

 

POČECI I OSNOVNI ZADACI

 

Katedra za hungarologiju je nastavna i naučnoistraživačka jedinica, osnovana 7.-og oktobra 1994. godine kao rezultat inicijative i istrajnog angažovanja profesora Save Babića, tadašnjeg upravnika katedre. Na katedri se izvodi nastava iz mađarskog jezika i književnosti. Katedra priprema stručnjake koji će se baviti prevođenjem, naučnoistraživačkim radom, kao i drugim poslovima za koje je neophodno znanje mađarskog jezika i poznavanje mađarske kulture. Od 2000.-2001. školske godine otvorena je i mogućnost učenja mađarskog jezika kao izbornog za zainteresovane studente sa ostalih katedri.

Od 1996. godine nam je obezbeđen prostor za rad (slušaonica 014), koja ujedno služi i kao biblioteka i čitaonica.

Svake godine broj zainteresovanih studenata je sve veći, tako da ove školske 2001.-2002. godine beležimo 15 studenata upisanih u prvu godinu studija, od kojih se šest finansira iz budžeta Republike, a devet je sufinansirajućih, dok je prva generacija brojala ukupno pet studenata, svih na budžetu Republike.

 

 

 

NASTAVNICI OD 1998. – 2000.

 

Pored upravnika katedre, prof. dr Save Babića – za predmet Uvod u hungarologiju za prvu godinu, predavanja i vežbe iz književnosti i prevođenja za drugu, treću i četvrtu godinu do 2000., angažovani su bili gostujući i honorarni profesori iz Novog Sada i Subotice: prof. dr Đerđ Feher – kao lektor iz Budimpešte za sve četiri godine do 1999., prof .dr  Jožef Vajda – za predavanja i vežbe iz jezika sve četiri godine (Fonetika, Morfologija I leksikologija i Sintaksa) do1999., prof. dr Andraš David – predavanja i vežbe iz stare mađarske književnosti za prvu godinu do 1998., prof. dr Gabor Virag predavanja i vežbe iz stare mađarske književnosti za prvu godinu i fonetiku. Od 1997. godine imamo i sekretara-bibliotekara na katedri, Julijanu Bala.

 

 

 

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

Pored nastave, od početka osnivanja se na katedri održavaju i vannastavne aktivnosti dva puta mesečno, na kojima je do sada učestvovao veliki broj gostiju zainteresovanih za mađarsku kultururu, istoriju i jezik, a cilj takvih aktivnosti je i negovanje srpsko-mađarskog prijateljstva. Možemo da spomenemo neke od tih kulturnih i književnih večeri: serija predavanja o životu i radu Bele Hamvaša, promocija knjiga, izložbe (slike, fotografije, keramika, heraldika), predavanje poznatog mađarskog filmskog reditelja Peter Bačoa, pozorišnog reditelja i upravnika kapošvarskog pozorišta Laslo Babarcija, zatim Jožefa Nađa, poreklom iz Vojvodine, osnivača pozorišne trupe Jel iz Francuske, predavanje jednog od najpoznatijih dramskih pisaca danas, Mikloša Hubaija, niz predavanja o aktualnim pitanjima u Mađarskoj sa gostima iz Ambasade Mađarske Republike u Beogradu. Održavamo kontakt i sa mađarskim kulturnim društvima iz Pančeva, koja su više puta gostovala sa svojim programom…

Osim toga, Katedra nudi mogućnost dodeljivanja stipendija svojim studentima, koja se sastoji od dvonedeljnog boravka u letnjoj školi u Debrecenu.

Pored Debrecena, u vezi smo i sa Hungarološkim Institutom u Budimpešti, od koga smo u više navrata dobili donacije u vidu knjiga.

 

 

 

 

NASTAVNICI DANAS

 

Nastavno osoblje danas čini osam gostujućih i honorarnih profesora iz Novog Sada i Subotice, dva lektora i dva asistenta.

 

Prof. dr Janoš Banjai, redovni profesor, upravnik Katedre - za predmet Uvod u hungarologiju.

 

Prof. dr Laslo Gerold, redovni profesor – književnost druge godine.

 

Prof. dr Laslo Molnar Čikoš, redovni profesor – jezik druge i treće godine.

 

Prof. dr Ferenc Bagi, vanredni profesor – jezik prve godine i mađarski kao izborni.

 

Prof. dr Gabor Virag, vanredni profesor – književnost prve godine.

 

Prof. dr Edita Andrić, docent – jezik druge godine i mađarski kao izborni.

 

Prof. dr Kornelija Farago, docent – književnost treće i četvrte godine.

 

Prof. dr Eva Vaš Harkai, docent  – književnost treće i četvrte godine.

 

Marta Pap Vince, lektor – vežbe prve i druge godine.

 

Viktorija Radič, lektor – vežbe treće i četvrte godine.

 

Monika Bala, asistent-pripravnik, vežbe iz jezika prve godine i iz književnosti druge godine.

 

Sandra Buljanović, asistent-pripravnik, vežbe iz književnosti treće i četvrte godine.

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

I godina

 

Uvod u hungarologiju                2+0 (dva časa predavanja nedeljno, nema vežbi)

Mađarski jezik I            2 predavanja+2 vežbe (Fonetika), 6 lektorskih v.+2 vežbe

Mađarska književnost I            2+2

Uvod u filozofiju            2+2

Uvod u opštu lingvistiku ili

Uvod u teoriju književnosti            2+0

 

II godina

 

Mađarski jezik II            2(Morfologija i leksikologija)+8(lektorska v.)

Mađarska Književnost II            2+2

Kulturologija                             2+0

Strani jezik                               0+4

Socijalna ekologija                      2+0

 

III godina

 

Mađarski jezik III                    2(Sintaksa)+10(lektorska v.)

Mađarska književnost III            2+4

 

IV godina

 

Mađarski jezik III                    2(Sintaksa)+10(lektorska v.)

Mađarska književnost III            2+4

 

Mađarski kao izborni I            2+2

Mađarski kao izborni II            2+2

 

Od školske 2002.-2003. godine predviđena je reorganizacija nastavnog procesa katedre, kojom će nastava da se približi  praksi sličnih katedara u Evropi. Predloženo je da se u nastavni plan uvrste predmeti Teorija i praksa prevođenja i Tumačenje, a takođe i poseban predmet Komparatistika čiji će sadržaj obuhvatiti prvenstveno istoriju uzajamnih veza srpske i mađarske kulture i književnosti, zatim Uporedna folkloristika i na kraju Stilistika i versifikacija. Takođe je predloženo razdvajanje časova mađarske lingvistike, odnosno gramatike (Fonetika, Morfologija i leksikologija, i Sintaksa) od lektorskih vežbi.