KATEDRA ZA HUNGAROLOGIJU

Katedra za hungarologiju je nastavna i naučnoistraživačka jedinica, osnovana 7. oktobra 1994. godine kao rezultat inicijative i istrajnog angažovanja profesora Save Babića, tadašnjeg upravnika katedre. Na katedri se izvodi nastava iz mađarskog jezika i književnosti. Katedra priprema stručnjake koji će se baviti prevođenjem, naučnoistraživačkim radom, kao i drugim poslovima za koje je neophodno znanje mađarskog jezika i poznavanje mađarske kulture. Od 2000/2001. školske godine otvorena je i mogućnost učenja mađarskog jezika kao izbornog za zainteresovane studente sa ostalih katedri.