Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet, Katedra za hungarologiju
Studentski trg 3, 11000, Beograd 

Upravnik katedre: 
dr Marija Cindori Šinković

e-mail: cindori@nadlanu.com
sekretar: Julija Bala
Telefon: 011 2021711