Učionice

 

Učionice 327 i 328 nalaze se na trećem spratu nove zgrade Filološkog fakulteta.

 

Na istom spratu nalaze se biblioteka (325) i sekretarijat Katedre (313)

 

Amfiteatar A5 nalazi se na petom spratu nove zgrade Filološkog fakulteta.

 

Kabineti 313-318, 332 i 333 nalaze se na trećem spratu nove zgrade Filološkog fakulteta.

 

Kabinet 520 nalazi se na petom spratu nove zgrade Filološkog fakulteta.