Zaposleni na Katedri za italijanistiku

 

Upravnik Katedre

Sekretar Katedre

Biblioteka

 

 

Dr Željko Đurić, redovni profesor

Dr Mirka Zogović, redovni profesor

Dr Gordana Terić, redovni profesor

Dr Julijana Vučo, redovni profesor

Dr Mila Samardžić, redovni profesor

Dr Saša Moderc, vanredni profesor

Dr Snežana Milinković, vanredni profesor, upravnik Katedre

Dr Ranko Kozić, vanredni profesor

Dr Dušica Todorović, vanredni profesor

Mr Dragana Radojević, viši lektor, zamenik upravnika Katedre

Dr Katarina Zavišin, docent

Mr Marija Runić, asistent

Mr Nataša Janićijević, viši lektor

Aleksandar Levi, viši lektor

Nevena Ceković, viši lektor

Milena Popović, lektor

Mirela Radosavljević, viši lektor

Anđela Milivojević, lektor

Jelena Drljević, lektor

Franca Seddone, strani lektor

Maurizio Barbi, strani lektor

Sandor Mattuglia, strani lektor

Zoran Radisavljević, bibliotekar

Predrag Bojanic, bibliotekar

Mladenka Vujadinović, sekretar Katedre

 

 

 

 

Dr Željko Đurić, redovni profesor

 

Kabinet

333

 

Telefon

2638622/165

 

E-adresa

 

 

Predmet

Uvod u italijansku kulturu 1, 2, 3 i 4

Za dodatna obaveštenja o predmetu, vidi sajt: https://sites.google.com/site/italijanskakultura/

Italijanska književnost 5, 6, 7 i 8

          Za dodatna obaveštenja o predmetu, vidi sajt:   https://sites.google.com/site/italijanskaknizevnost/home

 

Konsultacije

Sreda  12:30 – 14:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Dr Mirka Zogović, redovni profesor

 

Kabinet

316

 

Telefon

2638622/158

 

E-adresa

 

 

Predmet

Pregled italijanske književnosti I i II

Tumačenje i istorija kritike “Božanstvene Komedije”

Italijanska lirika i novela od XIII do XVII veka

 

 

Konsultacije

Sreda  15:00-16:00

 

Biografija i bibliografija

Ispitna pitanja za Pregled italijanske književnosti I i II, I godinu

Ispitna pitanja za Pregled italijanske književnosti III i IV, II godinu

 

 

Dr Gordana Terić, redovni profesor

 

Kabinet

314

 

Telefon

2638622/154

 

E-adresa

 

 

Predmet

Sintaksa italijanskog jezika 1 i 2

Istorijska  gramatika italijanskog jezika  1 i 2

Istorija italijanskog jezika  1 i 2

Uporedna gramatika romanskih jezika - program

V, VI sem.

V, VI sem.

VII; VIII sem.

Doktorske studije

Konsultacije

Sreda 11:15 -12:00

 

Biografija i bibliografija

Primeri ispita:

Sintaksa italijanskog jezika 1

Sintaksa italijanskog jezika 2

Istorijska gramatika italijanskog jezika 1

Istorijska gramatika italijanskog jezika 2

Istorija italijanskog jezika 1

Istorija italijanskog jezika 2

 

 

Dr Julijana Vučo, redovni profesor

 

Kabinet

315

 

Telefon

2638622/154

 

E-adresa

julivuco@gmail.com

 

Predmet

Italijanski jezik 1 i Italijanski jezik 2 (koordinator)

Savremeni italijanski jezik G1 i G2 (koordinator)

Primenjena lingvistika i nastava italijanskog jezika 1, 2 (koordinator)

Primenjena lingvistika i nastava italijanskog jezika 3 i 4

Uslovi za pohađanje nastave i plan rada za 2013-2014.

Jezik struke, semestralni (master studije)

Specijalne teme iz primenjene lingvistike,semestralni (master studije)

Metodička praksa, dvosemestralni (master studije)

Jezik u obrazovanju 1, semestralni (doktorske studije)
Jezik u obrazovanju 2, semestralni (doktorske studije)

Primenjena lingvistika i učenje i usvajanje italijanskog jezika 1, semestralni (doktorske studije)

Primenjena lingvistika i uenje i usvajanje italijanskog jezika 2, semestralni (doktorske studije)

I, II sem.

I, II sem.

V, VI sem.

 

VII, VIII sem

Konsultacije

Ponedeljkom od 13 do 15 za studente osnovnih i master studija

Subotom od 13 do 14 za studente doktorskih studija.

Biografija i bibliografija

 

 

Dr Mila Samardžić, redovni profesor

 

Kabinet

315

 

Telefon

011/2021657

 

E-adresa

milasamardzic@yahoo.it

 

Predmet

Leksikologija italijanskog jezika 1 i 2

Savremeni italijanski jezik G3 i G4

Teorija prevođenja

Prevođenje sa italijanskog jezika 1 i 2

Prevodilačka radionica 1

Istorija italijanske gramatike

III; IV sem.

III, IV sem.

VI sem.

VII, VIII sem.

VII sem.

doktorske studije

Konsultacije

Utorak 18.15-19.00

 

Kontakt:       http://prevodjenjeit.googlepages.com

                    http://milasamardzic.googlepages.com

                    http://msamardzic.yolasite.com/

 

 

Dr Saša Moderc, vanredni profesor

 

Kabinet

332

 

Telefon

2638622/113

 

E-adresa

smoderc@fil.bg.ac.rs      http://smoderc.fil.bg.ac.rs

 

Predmet

Kontrastivna analiza italijanskog i srpskog jezika

Frazeologija italijanskog jezika I i II

Prevođenje na italijanski jezik I i II

Prevodilačka radionica II

Semantika italijanskog jezika (master studije, videti http://smoderc.fil.bg.ac.rs )

Leksikografija italijanskog jezika (doktorske studije)

V sem.

VII-VIII sem.

VII-VIII sem.

VIII sem.

Konsultacije

Utorak 12:00-13:00

 

Sadržaj i opis predmetâ, biografija i bibliografija dostupni su na: http://smoderc.fil.bg.ac.rs

 

 

   Dr Snežana Milinković, vanredni profesor, upravnik Katedre

 

Kabinet

316

 

Telefon

2638622/158

 

E-adresa

snezana.milinkovic@fil.bg.ac.rs 

 

Predmet

Italijanska književnost 1 i 2

Italijanska književnost 2 i 3

Italijanska novela od XIII do XVII veka

I, II sem.

III, IV sem.

VIII sem.

Konsultacije

Sreda 15:00-16:00

 

Biografija i bibliografija

Teme, lektira i literatura za Italijansku književnost 3

Teme, lektira i literatura za Italijansku književnost 4

Temi e argomenti del Seminario sulla novella 2012

 

 

Dr Ranko Kozić, vanredni profesor

 

Kabinet

520

 

Telefon

2638622/112

 

E-adresa

kozic.ranko@open.telekom.rs; rkozic@eunet.rs

 

Predmet

Latinski jezik 1 i 2

Latinski jezik 3 i 4 (izborni)

I, II sem.

V i VI sem.

Konsultacije

Utorak 15:00 – 16:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Dr Dušica Todorović Lakava, vanredni profesor

 

Kabinet

333

 

Telefon

2638622/165

 

E-adresa

ladusica@beotel.net

 

Predmet

Uvod u proučavanje italijanske književnosti XX veka 1 i 2

Italijanska književnost 5, 6, 7 i 8

Italijanski film i književnost

Identitet žene u italijanskoj knjizevnosti XX veka

III, IV sem.

 

V, VI, VII, VIII sem.

master

master

Konsultacije

Sreda 10:00 – 11:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Mr Dragana Radojević, viši lektor, zamenik upravnika

 

Kabinet

520

 

Telefon

2638622/112

 

E-adresa

dragana.radojevic@fil.bg.ac.rs

 

Predmet

Italijanski jezik 1 i 2

Sintaksa italijanskog jezika 1 i 2, vežbe

I, II sem.

V, VI sem.

Konsultacije

Sreda 16:30 – 18:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Mr Marija Runić, asistent

 

Kabinet

318 i 520

 

Telefon

2638622/112 i lok.162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Italijanski jezik 1 i 2, vežbe

Savremeni italijanski jezik G5 i G6.

Uputstva za izradu prezentacije

I, II sem.

V, VI sem.

Konsultacije

Ponedeljak 18:30 – 19:30

 

Biografija i bibliografija

 

Dr Katarina Zavišin, docent

 

Kabinet

315

 

Telefon

2638622/154

 

E-adresa

katarina.zavisin@gmail.com

 

Predmet

Savremeni italijanski jezik G1 i G2

 

Primenjena lingvistika i nastava italijanskog jezika 1 i 2 (vežbe)

 

Primenjena lingvistika i nastava italijanskog jezika 3 i 4 (vežbe)

 

Metodička praksa (master studije)

 

Silabusi za Savremeni italijanski jezik G 2

            za nastavnike

            za studente

            za sajt Katedre

I, II sem.

 

V, VI sem.

 

VII, VIII sem.

 

Konsultacije

Petak: 09.30 – 11.00 (kabinet 315)

 

Biografija i bibliografija

 

 

Mr Nataša Janićijević, viši lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Morfologija italijanskog jezika 1 i 2 (uz koordinaciju prof. dr Mile Samardžić)

Savremeni italijanski jezik G3 i G4 (vežbe iz morfologije)

Teorija i praksa prevođenja – italijanistika 1 i 2

III, IV sem.

 

III, IV sem.

III, IV sem.

Konsultacije

Utorak 13:00- 14:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Aleksandar Levi, viši lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

https://sites.google.com/site/italijanskiizborni

 

Predmet

Italijanski jezik izborni P1 i P2

Italijanski jezik izborni, P3 i P4

 

Konsultacije

Petak 18:30 – 19:30

 

Biografija i bibliografija

 

 

Nevena Ceković, viši lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

n.cekovic@fil.bg.ac.rs

 

Predmet

Italijanski jezik 1 i 2     

Savremeni italijanski jezik G5    

Savremeni italijanski jezik G6     

Prevođenje i pisana produkcija 1 

Prevođenje i pisana produkcija 2  

Silabus Prevođenje i pisana produkcija 2

Silabus Savremeni italijanski jezik G 6

 

I i II sem.

V sem.

VI sem.

V sem.

VI sem

Konsultacije

Ponedeljkom od 14.45 do 15.45 (kab. 520)

 

               Tekstovi za prevođenje sa italijanskog

Biografija i bibliografija

 

 

Milena Popović, lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Savremeni italijanski jezik (morfologija, vežbe) G3 i G4

Savremeni italijanski jezik G3 i G4

Teorija i praksa prevođenja – italijanistika 1 i 2

III, IV sem.

III, IV sem.

V, VI sem.

Konsultacije

Sreda 18:30-20:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Mirela Radosavljević, viši lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

https://sites.google.com/site/italijanskiizborni

 

Predmet

Italijanski jezik izborni P1 i P2

Italijanski jezik izborni, P3 i P4

 

Konsultacije

Četvrtak 18:30 – 19:30

 

Biografija i bibliografija

 

 

Anđela Milivojević, lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

andjelamil@gmail.com

 

Predmet

1. Savremeni italijanski jezik G1 (u prvom semestru časove drži Ivana Simić) 

2. Savremeni italijanski jezik G2 

3. Teorija i praksa prevođenja 1 (u prvom semestru časove drži Marija Pejić)

4. Teorija i praksa prevođenja 2 

Tekstovi za prevođenje sa italijanskog – letnji semestar 2013/14

I,II sem.

III, IV sem.

Konsultacije

Sredom od 18.15 do 19.45, soba 318

 

Biografija i bibliografija

 

 

Jelena Drljević, lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Savremeni italijanski jezik G1 i G2, grupa B

Savremeni italijanski jezik G3 i G4, grupa C

I,II sem.

III, IV sem.

Konsultacije

Sreda, 18.15-19.45, soba 318

 

Biografija i bibliografija

 

 

Ivana Simić (doktorand)

 

Kabinet

318

 

Telefon

011/2638622 lok. 162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Savremeni italijanski jezik G1

Italijanska književnost 1

I sem.

Konsultacije

Utorak 12.00-13.30 (316)

 

Biografija i bibliografija

 

 

Franca Seddone, strani lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

francaseddone@gmail.com

 

Predmet

Pisana produkcija na italijanskom jeziku

Pisana produkcija na italijanskom jeziku

Savremeni italijanski jezik G7 i G8

III i IV sem.

VII i VIII sem.

VII i VIII sem.

Konsultacije

Četvrtak   14:45 – 16:45

 

Biografija i bibliografija

                                                                                                                 

 

Maurizio Barbi, strani lektor

 

Kabinet

333

 

Telefon

2638622/165

 

E-adresa

barbi.italiano@gmail.com

 

Predmet

Savremeni italijanski jezik G5 i G6

Savremeni italijanski jezik G7 i G8

Lavoro autonomo per il IV anno (2012-2013.)

V, VI sem.

VII; VIII sem.

Konsultacije

Sreda  11:30 – 13:00

 

Biografija i bibliografija

 

 

Sandor Mattuglia, strani lektor

 

Kabinet

318

 

Telefon

2638622/162

 

E-adresa

 

 

Predmet

Savremeni italianski jezik G5

Savremeni italianski jezik G6

Savremeni italianski jezik G7

Savremeni italianski jezik G8

Prevođenje i pisana produkcija 1

Prevođenje i pisana produkcija 2

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

V sem.

VI sem.

Konsultacije

Sreda, 16.30-18.00, kabinet 316

 

Biografija i bibliografija

 

 

Zoran Radisavljević, bibliotekar

 

Kabinet

325

 

Telefon

2638622/166

 

E-adresa

 

 

Radno vreme

izdavanje knjiga ( ponedeljak-petak) od 11 do 16 časova

 

 

 

Predrag Bojanić, bibliotekar

 

Kabinet

325

 

Telefon

2638622/166

 

E-adresa

 

 

Radno vreme

Izdavanje knjiga (ponedeljak-petak) od 11 do 16 časova

 

 

 

Mladenka Vujadinović, sekretar Katedre

 

Kabinet

313

 

Telefon

2638622/151 i 2630663

 

E-adresa

italianistica@fil.bg.ac.rs

 

Radno vreme

prijem studenata:

ponedeljak- petak  od 10 do 12 časova