Јапански језик и књижевност - списак литературе

I godina:
1. Ljiljana Marković, Marina Jović: Istorija civilizacije Japana, 2008            
2. Edvard F. Strejndž: Hirošige, 2008.                                                                        
3. Lafkadio Hern: Kokoro, 2007.                                                                   
4. Lafkadio Hern: Horai, 2008.                                                                                  
5. Žorž Osava: Kosmički poredak, 2009.                                                                   
6. Eugen Herigel: Put zena, 2008.                                                                   
7. Kakuzo Okakura i drugi: O budizmu  /  Kamo no Ćomei: Hođoki, 2010               
8. Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju, 2009.                                                       
9. Kakuzo Okakura: Ideali Istoka, 2009.                                                                    
10. Jasunari Kavabata: Velemajstor/Snežna zemlja, 2007.                             
11. Sonja V. Žižović: Elem. prirode u poznom stvaralaštvu Macuo Bašoa, 2008.
12. V.Dž.Aston: Šintoizam, 2010.      
13. Japanski vrtovi, 2009.
14. А. N. Меščerjakov: Knjiga japanskih simbola i običaja, 2010.
15. Ljiljana Marković, Radomir Đurović: Pravni sistem Japana, 2011

 

II godina: 
1. Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju, 2009.                               
2. Kakuzo Okakura: Ideali Istoka, 2009.                                
3. Kakuzo Okakura: Buđenje Japana, 2005.                           
4. D.T.Suzuki: Obuka zen monaha, 2009.                              
5. Lafkadio Hern: Kokoro, 2007.                                            .
6. Lafkadio Hern: Horai, 2008.                                                          
7. Edvard F. Strejndž: Hirošige, 2008.                                    
8. Edvard F. Strejndž: Hokusai, 2008.                                                
9. Kakuzo Okakura i drugi: O budizmu  /  Kamo no Ćomei: Hođoki
10. Jasunari Kavabata; Igračica iz Izua / Mesec na vodi, 2009.          
11. Macuo Bašo: Uska staza ka dalekom severu, 2009.                     
12. Kaiten Nukarija: Religija samuraja, 2010.
13. Inazo Nitobe: Bušido, duša Japana, 2011.

 

III godina:
1. Kakuzo Okakura i drugi: O budizmu  /  Kamo no Ćomei: Hođoki
2. Macuo Bašo: Uska staza ka dalekom severu, 2009.
3. D.T.Suzuki: Obuka zen monaha, 2009.                  
4. Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju, 2009.                   
5. Kakuzo Okakura: Ideali Istoka, 2009.                                
6. Kakuzo Okakura: Buđenje Japana, 2005.               
7. Lafkadio Hern: Kokoro, 2007.                               
8. Lafkadio Hern: Horai, 2008.                                              
9. Žorž Osava: Kosmički poredak, 2009.                   
10. Eugen Herigel: Put zena, 2008.                             
11. Samuraji i njihovi zamkovi, 2008. 
12. Žorž Osava: Knjiga o cveću, 2010.                       

 

IV godina:
1. Jasunari Kavabata: Velemajstor / Snežna zemlja, 2007.     
2. Edvard F. Strejndž: Hirošige, 2008.                                                
3. Edvard F. Strejndž: Hokusai, 2008.                                                
4. Žorž Osava: Kosmički poredak, 2009.                               
5. Jasunari Kavabata; Igračica iz Izua / Mesec na vodi, 2009.            
6. Samuraji i nihovi zamkovi, 2008.                                       
7. Eugen Herigel: Put zena, 2008.                                           
8. Jukio Mišima: Samurajska etika i savremeni Japan, 2009.
9. Masaru Emoto: Poruka vode, 2008.
10. Ljiljana Marković, Radomir Đurović: Pravni sistem Japana, 2011

 

 

Master:
1. Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju, 2009.                               
2. Kakuzo Okakura: Ideali Istoka, 2009.                                            
3. Kakuzo Okakura: Buđenje Japana, 2005.                           
4. D.T.Suzuki: Obuka zen monaha, 2009.                              
5. Lafkadio Hern: Kokoro, 2007.                                           
6. Lafkadio Hern: Horai, 2008.                                                          
7. Eugen Herigel: Put zena, 2008.                                           
8. Jasunari Kavabata; Igračica iz Izua / Mesec na vodi, 2009.
9. Kakuzo Okakura i drugi: O budizmu  /  Kamo no Ćomei: Hođoki 
10. D.T.Suzuki: Misticizam, hrišćanski i budistički, 2007.     
11. Masaru Emoto: Poruka vode, 2008.                                              
12. Macuo Bašo: Uska staza ka dalekom severu, 2009.                     
13. Jukio Mišima: Samurajska etika i savremeni Japan, 2009.
14. V.Dž.Aston: Šintoizam, 2010
15. А. N. Меščerjakov: Knjiga japanskih simbola i običaja, 2010      
16. Japanski vrtovi, 2009.
17. Jasunari Kavabata: Velemajstor/Snežna zemlja, 2007.
18. Ljiljana Marković, Radomir Đurović: Pravni sistem Japana, 2011

Doktorske studije:
1. Ljiljana Marković, Marina Jović, Istorija civilizacije Japana, 2008
2. Edvard F. Strejndž: Hirošige, 2008.                                                            
3. Lafkadio Hern: Kokoro, 2007.                                                       
4. Lafkadio Hern: Horai, 2008.                                                                      
5. Žorž Osava: Kosmički poredak, 2009.                                           
6. Eugen Herigel: Put zena, 2008.                                                       
7. Kakuzo Okakura i drugi: O budizmu  /  Kamo no Ćomei: Hođoki                         
8. Kakuzo Okakura: Knjiga o čaju, 2009.                                           
9. Kakuzo Okakura: Ideali Istoka, 2009.                                                        
10. Jasunari Kavabata: Velemajstor/Snežna zemlja, 2007.                 
11. Kakuzo Okakura: Buđenje Japana, 2005.                                                 
12. D.T.Suzuki: Obuka zen monaha, 2009.                                        
13. Edvard F. Strejndž: Hokusai, 2008.                                                          
14. Jasunari Kavabata; Igračica iz Izua / Mesec na vodi, 2009.                      
15. Macuo Bašo: Uska staza ka dalekom severu, 2009.                                 
16. Samuraji i njihovi zamkovi, 2008.                                                
17. Jukio Mišima: Samurajska etika i savremeni Japan, 2009.            
18. D.T.Suzuki: Misticizam, hrišćanski i budistički, 2007.                 
19. Masaru Emoto: Poruka vode, 2008.                      
20. V.Dž.Aston: Šintoizam, 2010.
21. А. N. Меščerjakov: Knjiga japanskih simbola i običaja, 2010.     
22. Japanski vrtovi, 2009.
23. Ljiljana Marković, Radomir Đurović: Pravni sistem Japana, 2011

Контакт


Проф. др Љиљана Марковић
 
ljiljana.markovic@fil.bg.ac.rs