Библиотека


Библиотека за кинеску и јапанску филологију
Филолошки факултет, с.326
Београд, Студентски трг 3, Кнез Михаилова 40
тел. 2638-622, локал 215

Библиотекар: Бранислав Вучуровић
Помоћник библиотекара: мр Јелена Гледић