Bibliotekari:
Dragan Vračarić
Uroš Begović


Rad sa korisnicima:
10–13 i 15–18h

Poe

Telefoni:

011 2021 718
011 2638 622 (lok. 218)

E-mail:
opstabibl@fil.bg.ac.rs