PRAVILNICI


  • Pravila polaganja ispita

  • Pravilnik o nagradjivanju studenata

  • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

  • Pravilnik o radu biblioteka