Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti u školskoj 2011/2012. godini primila je 37 studenata na I godinu studija i to:

Studenti koji se finansiraju iz budžeta – 21
Studenti koji sami snose troškove studiranja - 16

Odluku o konačnom broju donosi Vlada RS.

 

Kompetencije:

  • Poznavanje evropskih književnosti i kultura, od helensko-rimskih i judeo-hrišćanskih početaka do XXI veka.

  • Poznavanje književnih teorija od antike do XXI veka.

  • Poznavanje starih istočnih književnosti, pojedinih aspekata daleko-istočnih i modernih američkih književnosti i kultura.

  • Analiza književnih dela, njihovih filozofskih implikacija i povezanosti sa opštijim kulturnim fenomenima.

  • Sposobnost da se u srednjim školama specijalizovanim za filološku struku predaju predmeti iz oblasti istorije opšte književnosti, retorike, teorije i tumačenja književnosti, uvoda u studije evropske kulture.

  • Istraživanje, akademsko pisanje, publicistika i novinarsko pisanje u oblastima nauke o književnosti, komparativne istorije evropskih i svetskih književosti, komparativnog proučavanja evropskih i svetskih kultura, srpske kulture i književnosti u svetskom kontekstu.

  • Sposobnost za interdisciplinarno, teorijsko i praktično, povezivanje verbalnih i vizuelnih medija.

  • Sposobnost za vrednovanje i preispitivanje književnih dela i kulturnih fenomena. Sposobnost za pisanu i usmenu komunikaciju u javnosti (’public relations’ u sferi kulturnih delatnosti).

  • Sposobnost za uređivanje izdavačkih planova, programa iz kulture u medijima, bibliotekama i kulturnim centrima.