Važno obaveštenje - Informacije i prijava izbornih kurseva na Katedri za opštu lingvistiku

Detaljnije informacije i način prijavljivanja nalaze se u sledećem dokumentu. Molimo studente da se pridržavaju ovih propozicija.


24.02.2014.

Usvajanje L2 - izmena u rasporedu

Časovi će se držati četvrtkom 15.00-16.30 (vežbe) i 16.45-18.15 (predavanja). Više informacija o prisustvu naći ćete na Mudlu.


19.02.2014.

Prijavljivanje predmeta Terenska lingvistika 2 - napomena

Samo studenti koji su slušali predmet Terenska lingvistika 1 mogu elektronski prijaviti predmet Terenska lingvistika 2.


11.02.2014.

Prijavljivanje izbornih predmeta iz 2. semestra - napomena

Prijavljivanje izbornih predmeta: Opšte lingvistike 2 (Fonologije) i Fonetske transkripcije i anotacije je završeno. Samo studenti koji se nalaze na odgovarajućem spisku mogu ove predmete prijaviti elektronski.

Spisak prijavljenih studenata na Opštu lingvistiku 2 (Fonologiju) pogledajte ovde.

Spisak prijavljenih studenata na Fonetsku transkripciju i anotaciju pogledajte ovde.


27.12.2013.

Stulikon 2014 - Sarajevo

Obaveštavamo sve zainteresovane studente da će se treća regionalna Studentska lingvistička konferencija (StuLiKon 2014), čije prvo izdanje su 2011. organizovali studenti Katedre za opštu lingvistiku, održati na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 25-27.4.2014. [ Sajt konferencije ]


16.12.2013.

Predavanje iz Uvoda u opštu lingvistiku - promena sale

U ponedeljak, 23.decembra, časovi predavanja iz Uvoda u opštu lingvistiku biće održani u sali 34 umesto u Sali heroja. Termin predavanja ostaje nepromenjen.


06.12.2013.

Predavanje doc. dr Mateje Pezdirc Bartol

Poziv / Vabilo


30.10.2013.

Forenzička lingvistika

Završeno je prijavljivanje za ovaj kurs. Spisak prijavljenih studenata pogledajte ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i preko Studentskog servisa.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.


17.10.2013.

Master studije - uvodni sastanak

Uvodni sastanak za studente master studija upisane akademske 2013/2014. godine biće održan u sredu 30.10.2013. u 17h, u učionici 24a.

Sastanku treba da prisustvuju svi studenti koji planiraju da slušaju neki predmet sa Katedre za opštu lingvistiku (lista predmeta dostupna je ovde).

Nastava na master studijama počinje 1.11.2013.


16.10.2013.

Opšta lingvistika 2 (Fonologija)

Završeno je prijavljivanje za ovaj kurs. Spisak prijavljenih studenata pogledajte ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i preko Studentskog servisa.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.

Studentima studijske grupe 26 ovaj kurs je obavezan i ne nalaze se na priloženom spisku.


14.10.2013.

Lingvistika javne komunikacije

Završeno je prijavljivanje za ovaj kurs. Spisak prijavljenih studenata pogledajte ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i preko Studentskog servisa.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.

Studentima studijske grupe 26 ovaj kurs je obavezan i ne nalaze se na priloženom spisku.


14.10.2013.

Opšta lingvistika 1 (Fonetika)

Završeno je prijavljivanje za ovaj kurs. Spisak prijavljenih studenata pogledajte ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i preko Studentskog servisa.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.

Studentima studijske grupe 26 ovaj kurs je obavezan i ne nalaze se na priloženom spisku.


14.10.2013.

Fonetska transkripcija i anotacija

Završeno je prijavljivanje za ovaj kurs. Spisak prijavljenih studenata pogledajte ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i preko Studentskog servisa.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.

Studentima studijske grupe 26 ovaj kurs je obavezan i ne nalaze se na priloženom spisku.


07.10.2013.

Osnove metodologije lingvističkih istraživanja

Spisak prijavljenih studenata za 2013/2014.

Prijava za ovaj predmet završena je na prvom času i naknadno uključivanje nije moguće. Samo studenti koji se nalaze na spisku mogu prijaviti predmet preko Studentskog servisa.

Važno obaveštenje za studente iz 2012/2013. koji nisu položili OMLI


07.10.2013.

Terenska lingvistika 1 - Prijavljeni studenti

Spisak studenata prijavljenih na kurs Terenska lingvistika 1 možete pogledati ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku moraju se prijaviti i u student-servisu.

Naknadno prijavljivanje na kurs neće biti moguće.

Studentima studijske grupe 26 ovaj kurs je obavezan i ne nalaze se na priloženom spisku.


04.10.2013.

Početak nastave

Nastava na Katedri za opštu lingvistiku počinje u ponedeljak 7.10.2013.
za sve godine studija.


01.10.2013.

Izbor glavnog jezika za studente I godine

Spisak studenata prema jezicima


27.09.2013.

Spiskovi predmeta za 2013/2014.

Na stranici Kursevi > Osnovne studije postavljeni su ažurirani podaci o programu studija i izbornim predmetima koji će se na Katedri za opštu lingvistiku držati u akademskoj 2013/2014. godini.


15.08.2011.

Master studije - Odluka

Odluka o prijavljivanju master rada iz oblasti metodike nastave


03.03.2011.

Odluka o sticanju zvanja profesora

Tekst odluke usvojene na sednici Nastavno-naučnog veća 23.2.2011.:

Za sticanje zvanja diplomirani profesor jezika i književnosti studenti su obavezni da skupe 36 bodova iz predmeta pedagoško-psihološko-metodičke oblasti. Predmeti mogu biti obavezni ili izborni, a mogu se steći zbiranjem na osnovnim i master studijama.


13.04.2010.

Opšta lingvistika - specijalni kurs

Materijale za Specijalni kurs možete preuzeti ovde.


23.10.2009.

Srpski jezik za studente opšte lingvistike

Odluka o izbornosti predmeta

Rasporedi