Administrativno osoblje


 
 
Živka STOJILJKOVIĆ
Sekretar katedre

Kabinet 517, Tel: 011/2021-610
E-mail: opstaling4fil.bg.ac.rs
Rad sa studentima: svakog dana 11-13h
 

Nastavnici i saradnici

 
 
 
Vesna POLOVINA
Redovni profesor

Kabinet 518, Tel: 011/2021-701
E-mail: polovinavfil.bg.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru

Oblasti istraživanja: semantika, pragmatika, analiza diskursa
 
 
 
Jasmina MOSKOVLJEVIĆ POPOVIĆ
Vanredni profesor, Upravnik katedre

Kabinet 518, Tel: 011/2021-701
E-mail: jasmina.moskovljevicfil.bg.ac.rs
Konsultacije: sredom 13:30-14:30

Oblasti istraživanja: sintaksa, usvajanje prvog jezika
 
 
 
Maja ĐUKANOVIĆ
Vanredni profesor

Kabinet 15a, Tel: 011/2021-769
E-mail: maja.djukanovicfil.bg.ac.rs
Konsultacije: ponedeljkom 10.30-11.30

Oblasti istraživanja: slovenački jezik, uporedna gramatika slovenačkog i srpskog jezika, teorija prevođenja
 
 
 
Borko KOVAČEVIĆ
Docent

Kabinet 517, Tel: 011/2021-610
E-mail: borkokovacevicyahoo.com
Konsultacije: sredom 15:45-16:45

Oblasti istraživanja: jezička tipologija, morfologija, sintaksa, sociolingvistika
 
 
 
Maja MILIČEVIĆ
Docent

Kabinet 15a, Tel: 011/2021-769
E-mail: m.milicevicfil.bg.ac.rs
Konsultacije: petkom 15.30-16.30

Oblasti istraživanja: usvajanje drugog jezika, morfosintaksa, psiholingvistika, korpusna lingvistika
   
Natalija PANIĆ CEROVSKI
Docent

Kabinet 517, Tel: 011/2021-610
E-mail: natalija.panicfil.bg.ac.rs
Konsultacije: sredom 16.00-17.00

Oblasti istraživanja: fonetika, fonologija, verbalna i neverbalna komunikacija, analiza konverzacije
 
  Ivan KNJIŽAR
Asistent

Kabinet 517, Tel: 011/2021-610
E-mail: iknjizargmail.com
Konsultacije: utorkom 11.15-12.15

Oblasti istraživanja: terenska lingvistika
 
  Đorđe BOŽOVIĆ
Saradnik u nastavi

Kabinet 517, Tel: 011/2021-610
E-mail: djordje.bozgmail.com
Konsultacije: četvrtkom 17.00-18.00

Oblasti istraživanja: fonologija, pravci u lingvistici, istorijska (socio)lingvistika, sintaksa i semantika balkanskih i klasičnih jezika
 

Spoljni saradnici

 
 

Zorka KAŠIĆ
Redovni profesor

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
E-mail: zor.kasezampro.rs
Konsultacije:

Oblasti istraživanja: fonetika, fonologija, forenzička lingvistika
   
Žarko BOŠNJAKOVIĆ
Vanredni profesor

Odsek za srpski jezik, Filozofski fakultet, Novi Sad
E-mail: zarko.bosnjakovicgmail.com

Oblasti istraživanja: dijalektologija, leksikologija, leksikografija, balkanologija
 
  Jelena FILIPOVIĆ
Redovni profesor

Katedra za iberijske studije, Filološki fakultet, Beograd
Kabinet 521, Tel: 011/2021-663
E-mail: jelenafbgdgmail.com

Oblasti istraživanja: hispanska lingvistika, sociolingvistika, primenjena lingvistika
 
Laura FEKONJA
Strani lektor

Kabinet 15a, Tel: 011/2021-769
E-mail: laura_fekonjahotmail.com

Oblasti istraživanja: slovenački jezik