GRUPA ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU
Nastavno osoblje za skolsku 2003 / 2004. godinu:


Dr Mirjana Teodosijevic, vanredni profesor, kabinet 530
Turski jezik I, predavanja
Turski jezik III, predavanja
Turski jezik IV,poredavanja

Dr Andjelka Mitrovic, vanredni profesor, kabinet 312
Arapski jezik 1, predavanja
Arapski jezik 2, predavanja
Uvod u orijentalnu filologiju, predavanja

Dr Ljiljana Colic, vanredni profesor, kabinet 510
Osmanski jezik 1, predavanja
Osmanski jezik 2, predavanja
Osmanska diplomatika sa paleografijom, predavanja

Dr Mirjana Marinkovic, docent, kabinet 515
Turski jezik 2, predavanja
Turska knjizevnost 1,2, predavanja
Osnovi arapske gramatike

Mr Dragana Djordjevic, asistent, kabinet 312
Arapski jezik 1, vezbe
Arapski jezik 2, vezbe

Mr Tamara Rakic, asistent, lektorska soba na V spratu
Arapski jezik 3, vezbe
Arapski jezik 4, vezbe

Mr Ksenija Golubovic – Braiek, asistent, cabinet 515
Turski jezik 2, vezbe
Turski jezik 3, vezbe
Turski jezik 4, vezbe

Mr Ivan Panovic
Arapski jezik 3, vezbe
Arapski jezik 4, vezbe

Sasa Bradasevic, asistent – pripravnik, lektorska soba na V spratu
Turski jezik 1, vezbe
Turski jezik 2, vezbe
Turski jezik 3, vezbe

Dr Ibrahim Suleiman, lektor (Libija), lektorska soba na V spratu
Arapski jezik 2, lektorske vezbe
Arapski jezik 3, lektorske vezbe
Arapski jezik 4, lektorske vezbe

Mr Vojislav Simic, lektor, kabinet 312
Arapski jezik 2, lektorske vezbe
Arapski jezik 3, lektorske vezbe
Arapski jezik 4, lektorske vezbe

Iman Jaric, lektor, lektorska soba na V spratu
Arapski jezik 1, lektorske vezbe
Arapski jezik 2, lektorske vezbe
Arapski jezik 3, lektorske vezbe
Arapski jezik 4, lektorske vezbe

Ayhan Oktem, lektor (Turska), lektorska soba na V spratu
Turski jezik 1, lektorske vezbe
Turski jezik 2, lektorske vezbe
Turski jezik 3, lektorske vezbe
Turski jezik 4, lektorske vezbe

Ibrahim Basar, lektor (Irak), lektorska soba na V spratu
Arapski jezik 1, lektorske vezbe
Arapski jezik 2, lektorske vezbe
Arapski jezik 3, lektorske vezbe
Arapski jezik 4, lektorske vezbe

BIBLIOTEKARI
1. Snezana Gencic
2. Jelena Anic

Biblioteka se nalazi izmedju prvog i drugog sprata u aneksu nove zgrade (ulaz iz Knez Mihajlove ulice).

Rad sa korisnicima:
svakog radnog dana sem subote 10 – 12 i 14.30 – 17.30.