NASTAVNICI I SARADNICI GRUPE ZA RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


dr Mariana Dan, redovni profesor

doc. dr Minerva Trajlović Kondan

mr Mirjana Ćorković, asistent

ma Marina Kolesar, asistent

dr Dušica Ristin, lektor

dr Bogdan Tara, lektor

dr Nikolaje Stanču, lektor

ma Mirela Glušac, bibliotekar