ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ КАТЕДРЕ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ
СА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА

Издавачка продукција Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, када се у обзир узму објављена дела њених наставника, сарадника, као и студената, веома је обимна.

Катедра од 2005. године објављује „Годишњак“, алманах у којем излазе најновији резултати истраживања како наставника и сарадника који су на Катедри запослени, тако и проучавалаца српске књижевности из бројних и различитих институција с којима Катедра сарађује на плану наставе и научно-истраживачког рада; осим тога, „Годишњак“ редовно прати и све облике живота Катедре, од њене историје, преко најзначајнијих студентских резултата па све до напредовања њених наставника у универзитетској каријери. Од 2008. године „Годишњак“ има и електронско издање.

Часопис "Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор" је покренут 1921. године и излазио је до 1940. у четири свеске годишње. Обновљен је 1954. Речи светога Јеронима се као мото јављају на насловној страни од 1923. Од 2009. године "Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор" имају и електронско издање

На овој страници, такође, биће представљена и најновија издања наставника, сарадника и студената Катедре, као и одјеци њиховог рада и рада Катедре у јавности.

НОВА ИЗДАЊА

Књига проф. др Томислава Јовановића, прир. Спасење грешних

опширније

Књига проф. др Бошка Сувајџића Дновиде воде

опширније

Нова књига проф. Драгане Вукићевић Анархија текста

опширније