Катедра за српски језик са јужнословенским језицимаОсновне студије

Контакти


Управник катедре:
проф. др Вељко Брборић
Секретар:
Милан Крсмановић

Тел: 011/ 2639-869

E-Mail: srpskijezik@fil.bg.ac.rs