Ispiti


I godina
Turski jezik I (P/U)
Uvod u orijentalnu filologiju (U)
Uvod u filozofiju (U)
Uvod u teoriju knjizevnosti (P) / Uvod u opstu lingvistiku (P) (po izboru)

II godina
Turski jezik II (P/U)
Osnovi arapske gramatike (P)
Kulturologija (U)/ Kulturna istorija Srba (U) (po izboru)
Strani jezik kao izborni – 4 semestra (P/U)
Socijalna ekologija (P)

III godina
Turski jezik III (P/U)
Turska knjizevnost (U)
Osmanski jezik I (P/U)

IV godina
Turski jezik IV (P/U)
Turska knjizevnost (U)
Osmanski jezik II (P/U)
Osmanska diplomatika sa paleografijom (P/U)