GRUPA ZA TURSKI JEZIK I KNJIZEVNOST
Nastavno osoblje za skolsku 2007 / 2008. godinu:


Dr Mirjana Teodosijevic, redovni profesor, kabinet 530
Turski jezik I, predavanja
Turski jezik III, predavanja
Turski jezik IV,predavanja

Dr Ljiljana Colic, vanredni profesor, kabinet 510
Osmanski jezik 1, predavanja
Osmanski jezik 2, predavanja
Osmanska diplomatika sa paleografijom, predavanja

Dr Mirjana Marinkovic, docent, kabinet 515
Turski jezik 2, predavanja
Turska knjizevnost 1,2, predavanja
Osnovi arapske gramatike

Dr Ksenija Aykut, docent, cabinet 515
Turski jezik 2, vezbe
Turski jezik 3, vezbe
Turski jezik 4, vezbe

Mr Sasa Bradasevic, asistent, lektorska soba na V spratu
Turski jezik 1, vezbe
Turski jezik 2, vezbe
Turski jezik 3, vezbe

Enver Orhan, Tarik Duran, lektor
Turski jezik 1, lektorske vezbe
Turski jezik 2, lektorske vezbe
Turski jezik 3, lektorske vezbe
Turski jezik 4, lektorske vezbe

BIBLIOTEKARI
1. Snezana Gencic
2. Jelena Anic

Biblioteka se nalazi izmedju prvog i drugog sprata u aneksu nove zgrade (ulaz iz Knez Mihajlove ulice).

Rad sa korisnicima:
svakog radnog dana sem subote 10 – 12 i 14.30 – 17.30.