Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet

Studije stranih jezika u Evropi i Srbiji


Filološki fakultet je 9. oktobra 2009. u 12h u Zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu organizovao konferenciju za medije.

Tema konferencije je bila STUDIJE STRANIH JEZIKA U EVROPI I SRBIJI

Učesnici konferencije bili su:
Prof. dr Slobodan Jauković, Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje
Prof. dr David Little, Predsednik Validacionog komiteta Saveta Evrope za Evropski jezički portfolio
Prof. dr Slobodan Grubačić, Dekan Filološkog fakulteta