logo

 

 

 

Prva međunarodna sinološka konferencija u Srbiji pod nazivom „Moderna Kina i njena tradicija” održana je u Beogradu od 26. do 29. novembra 2009. godine, u organizaciji Instituta Konfucije.

Na konferenciji je učestvovalo 17 sinologa (iz Kine, Bugarske Slovenije, Rusije i Srbije). Tokom dva dana učesnici su u prepodnevnim časovima predstavljali svoje radove, dok su u popodnevnim terminima održavani okrugli stolovi.

Zbornik radova sa ove konferencije sadrži ukupno 19 radova (uključuje i sinologe koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju konfereniji ali su bili pozvani), a opseg tema obuhvata različite aspekte kineske civilizacije. Ovo je prvi zbornik radova o Kini štampan na srpskom jeziku i jeziku na kojem je rad pisan (kineski ili engleski), i ima veliki akademski značaj za razvoj sinologije u Srbiji.

Uskoro ćete moći pročitati apstrakte radova sa međunarodne konferencije Moderna Kina i njena tradicija na našoj web stranici. Zbornik se može pozajmiti iz biblioteke Instituta Konfucije u Beogradu.

 


 

© Sav materijal (tekst i grafika) delo je saradnika Instituta Konfucije u Beogradu i ne sme se kopirati ili reprodukovati bez dozvole.

Institut Konfucije u Beogradu odgovoran je za sve sadržaje date na stranici.