Плакат      Брошура

МЕЂУНАРОДНЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ
ЈЕЗИЦИ, ПОСЛОВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА

Садржај ових мастер студија, у трајанју од годину дана (два семестра), обухвата следеће области:

- ЈЕЗИК ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ПОЗНАВАЊЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ МИЉЕА (пословни француски и енглески језик, историја Европске уније, француска и британска цивилизација 20. века)
- МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА И ПРАВО (макроекономија, микроекономија, међународна економија, правни систем Европске уније, међународно (пословно) право, итд).

Право на упис имају студенти који су стекли диплому основних студија (БА) у трајању од 4 године, без ограничења хаучне облсти. Како се настава у потпуности одвија на француском и енглеском језику, неопходно је да кандидати поцедују знање оба ова језика које одговара нивоу Б2 по скали Заједничког европског оквира. За студенте са слабијим знањем француског језика биће обезбеђена настава при Француском институту (некадашњем Француском културном центру). Није неопходно претходно познавање економије и права, с обзиром на то да ће кандидати током октобра месеца имати могућност да прате интензибну припремну наставу из тих области, уколико нису биле укључене у њихове основне студије. Трошкови интензивне припремне наставе, која укључује и часове из основа пословног француског језика, укључени су у укупну цену школарине за мастер Језици, пословање и међународна трговина.

Целокупна настава одвијаће се на Филолошком факултету Универзитета у Београду, радним данима после 17 часова и викендом. Предавачи на биће професори Универзитета у Београду и Универзитета у Орлеану.

У студије је укључена и пракса у предузећима, што подразумева и израду стручног пројекта.

Завршетком мастер студија Језици, пословање и међународна трговина, студенти стичу двојну диплому Универзитета у Београду и Универзитета у Орлеану, чиме им се отварају бројне могућности за запослење у предузећима у Србији, Француској, другим земљама Европе и широм света, у областима преводилаштва, организације савременог пословања и међународне трговине.

Школарина износи 1800 евра, а предвиђена је и могућност плаћања у 10 месечних рата.

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2011/2012. JE У ТОКУ!

 

              ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:


Контакт: Софија Перовић
masterorleans@fil.bg.ac.rs
011 2638 716

Филолошки факултет Универзитета у Београду
Катедра за романистику
Студентски трг 3, 11000 Београд

www.fil.bg.ac.rs