Medunarodni slavisticki centar

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ
САСТАНАК СЛАВИСТА

СКУП СЛАВИСТА
 

КУРС ЗА УСАВРШАВАЊЕ ЛЕКТОРА

Линкови:

Институт за књижевност и уметност
Институт за српски језик
Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима

Контакт:

Tелефон: 2187-662, 2021-0680, 2638-622 лок. 180,
E-mail: msc@fil.bg.ac.rs  mscs@fil.bg.ac.rs