RUSKI CENTAR


Ruski centar, koji na Katedri za slavistiku radi pod pokroviteljstvom fonda “Ruski mir”, jeste međunarodni kulturni projekat čiji je cilj popularizacija ruskog jezika, književnosti i kulture. Centar je opremljen bogatim materijalom za upoznavanje ruske kulture i jezika – knjige iz oblasti književnosti, umetnosti, lingvistike, istorije, filozofije, nauke, politike, rečnici i priručnici. Ova institucija poseduje i kolekciju multimedijalnih izdanja (rusku muziku, igrane i dokumentarne filmove, diskove sa sadržajem iz oblasti ruske kulture). Centar nudi mogućnost korišćenja i pozajmljivanja materijala, omogućen je i pristup elektronskim bazama podataka ruskih masmedija i korišćenje internet resursa. Ruski centar je kreativna i komunikativna sredina, koja pruža uslove za organizaciju različitih kulturnih događanja.

Radno vreme:

Ponedeljak 15:00 – 18:30
Utorak 15:00 – 18:30
Četvrtak 15:00 – 18:30
Petak 15:00 – 18:30

Adresa: Filološki fakultet, Katedra za slavistiku, Studentski trg 3, 11000 Beograd
Elektronska pošta: russkiymir@mail.ru
Upravnik Ruskog centra u Beogradu: Bojana Sabo
Sekretar: Dušana Bratić