Службе


Секретар: Милован Кнежевић, дипл. правник

Одсек за студентска питања:
Управник: др Малиша Станојевић
заменик управника-виши референт Татјана Миленковић; виши референти: Добринка Грујић, Весна Читаковић, Данило Обренић, Милица Вучковић; референти: Нада Здравковић, Јованка Крсмановић, Милија Миловац
Телефони за информације:
011 / 2021-731
011 / 2021-732
011 / 2021-737
E-маил: studije@fil.bg.ac.rs


Одсек за опште и правне послове:

Управник: Милош Станић, дипл. правник
Снежана Ловре, Катарина Томић

Тел: 011 / 2638-943
011 / 2638-622 локал 101
E-маил: pravna@fil.bg.ac.rs


Одсек за финансијско и материјално пословање:
Управник: Слободанка Цвјетић
Снежана Васојевић, Драгица Марковић, Мирослава Ранчић, Јока Гузијан, Станка Стаменковић, Тања Кафеџић
Тел: 011 / 2635-543
011 / 2638-622 локал 264
E-маил: racunovodstvo@fil.bg.ac.rs


Служба за ИТ (it@fil.bg.ac.rs):
Шеф: Горан Лазички, дипл. инг.
Драган Вранешевић, систем и мрежни администратор
Драган Ђурђевић, техничар
Александар Благојевић, техничар
Нађа Солдатић, систем администратор
Тел: 011 / 2021-608 E-маил: laza@fil.bg.ac.rs
E-маил: coldtea@fil.bg.ac.rs
E-маил: djura@fil.bg.ac.rs
E-маил: blagoje@fil.bg.ac.rs
E-маил: nadja@fil.bg.ac.rs


Студентски Трг 3, Београд, Србија

Остали телефони:
Централа Филолошког факултета: 011/ 2638-622
Деканат: 011/ 2638-666
Секретар Факултета: 011/ 2638-646
Архива факултета: 011/ 2636-897
Скриптарница: 011/ 2638-622 локал 182
Факс: 011/ 2630-039
Жиро рачун: 840-1615666-26    Шифра плаћања: 189    ПИБ: 100119438    Матични број: 7003161
E-маил: info@fil.bg.ac.rs