Референти у Одсеку раде сваког радног дана од 9,30 до 14 часова (шалтери 1 и 8)
Виши референти раде сваког радног дана од 11 до 13 часова,
Управник Одсека прима студенте понедељком, средом и петком од 11 до 13 часова (канцеларија Одсека)

За успешну комуникацију са Одсеком користите информације на нашем сајту и Огласној табли. Све послове у Одсеку завршићете успешно уколико се придржавате правила студија, правилно попуњавате обрасце, користите на правилан начин права и обавезе на матичној катедри, уредно пријављујете и полажете испите, поштујете календар рада Одсека за студентска питања (распореди рада са студентима се раде по стандардима који омогућавају комфоран и тачан рад).

Желимо вам успешне студије.
 

Услови уписа / Квоте / Календар / Ранг-листе / Одлуке
Услови уписа / Календар / Одлуке
Услови уписа / Квоте / Календар / Ранг-листе / Одлуке
Домови / Стипендије / Кредит

Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2010.