Увод у психологију

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: Увод у психологију
3 Статус предмета: ОП/ИП
4 Трајање: Један семестар
5 Семестар: 5. семестар
6 Недељни фонд 2+0
7 Број бодова 3
8 Циљ предмета:
Упознавање студената са основним психолошим појмовима и отвореним питањима психолошке науке. Развијање свести о различитим појмовно-методолошким перспективама као суштинској особини савремене психологије.
9 Опис предмета:
Предмет психологије. Различите појмовно-методолошке перспективе у савременој психологији. Осети и опажање. Учење и памћење. Интелигенција и њен развој. Мотивација и емоције. Основни проблеми психологије личности. Психопатологија. Ментална хигијена. Интерперсонални односи.