Међународни сајам књига "Трг од књиге"

Херцег Нови, 21-28. јула 2009. године