Вести

30.10.2006.

Европска асоцијација Универзитета (EUA)

доставила је Универзитету у Београду публикацију: “Култура квалитета на Европским универзитетима” (“Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach”) која је резултат четворогодишњег пројекта у коме су учествовале 134 институције високог образовања из 36 земаља Европе.

Ова публикација садржи најважније принципе и добру праксу у области културе квалитета и може бити корисна институцијама високог образовања и њиховим студентима у креирању и развоју унутрашње културе квалитета, али и агенцијама за осигурање квалитета и владама.

Публикација се може наћи у електронској верзији на веб страници EUA: http://www.eua.be

25.10.2006.

Конкурс за стипендирање

Расписује се Конкурс за стипендирање два студента Универзитета у Београду за школску 2006/07 годину. Критеријуми за добијање стипендије су:
 1. за студенте прве године студија:
  • општи успех у претходном школовању
 2. за студенте старијих година студија:
  • редовно уписивање године студија (студенти који нису обнављали године студија)
  • просечна оцена у претходним годинама студија
 3. за постдипломско усавршавање:
  • просечна оцена на студијама и други показани резултати (научни и стручни радови и сл.)
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Задужбине.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од 4.500,00 динара.
Потребна документација: пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним бројем, назначеном адресом становања, бројем телефона и e-mail адресом), изјава да се не прима друга стипендија, оригинална потврда факултета о упису године, потврда факултета о положеним испитима са просечном оценом, фотокопија личне карте.
Рок за подношење пријава је од 20. октобра до 20. новембра 2006. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком за Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

20.10.2006.

Јавни позив за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала

Јавни позив за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала студентима Универзитета у Београду и институцијама у саставу Универзитета које у свом програму имају здравствену заштиту и лечење студената. Рок за подношење пријава је од 11. Октобра до 10. Новембра 2006. Године. Пријава мора бити потписана, са кратком биографијом, личним бројем, назначеном адресом становања, бројем телефона и e-mail адресом. Пријава, са одговарајућом медицинском документацијом и потврдом о пребивалиштем на територији Републике Србије (а што се доказује фотокопијом личне карте), подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком за Јавни позив Задужбине Драгољуба Маринковића.

27.09.2006.

Kонкурс за помагање општих потреба студената

Расписивање конкурса за помагање општих потреба студената, сарадника и наставника Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке за школску 2006/07. годину
Рок за подношење пријава је од 01. октобра до 31. октобра 2006. године.
Пријаве са биографијом и потврдом о радном односу на факултету за сараднике и наставнике Универзитета у Београду, а за студенте: потврда о редовном уписивању године студија (студенти који нису обнављали године студија) и процечној оцени у току студирања, фотокопијом личне карте, адресом становања и бројем телефона и e-mail, подносе на адресу:
Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком за Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића.